Prosjektgruppe

Det er forskere ved Universitet i Agder og ved OsloMet – storbyuniversitetet som gjennomfører og er ansvarlige for forskningsprosjektet Start Ung. Forskningsprosjektet ledes av professor Gudrun E. Rohde.

Start Ung er tilknyttet forskningsprosjektet «Pain in children, adolescents and their parents» tilhørende forskergruppen HEIFA ved fakultet for helse- og idrettsvitenskap på UiA. Hensikten med dette prosjektet er å undersøke smerte og å utvikle intervensjoner for å øke mestring og redusere smerte hos barn, ungdom og deres familier.

Medlemmer i prosjektgruppen

Gudrun E. Rohde
Prosjektleder, professor
Kristin Haraldstad
Professor
Sølvi Helseth
Professor
Siv Skarstein
Førsteamanuensis
Milada Cvancarova Småstuen
Professor
Hilde E. Timenes Mikkelsen
Doktorgradsstipendiat

Samarbeidspartnere

© University of Agder 2022