Publikasjoner

Publikasjoner fra Start Ung studien

Derfor bør vi hjelpe ungdom med å øke sin selvfølelse og mestringstro

Health‑related quality of life is strongly associated with self‑efficacy, self‑esteem, loneliness, and stress in 14–15‑year‑old adolescents: a cross‑sectional study

Andre publikasjoner som er relevante for tematikken

Nedenfor er en oversikt over publikasjoner som er relevante for tematikken det settes fokus på i Start Ung, der medlemmer i prosjektgruppen er forfattere/medforfattere eller er involvert på andre måter.

Kronikk / Blogginnlegg

Vi må spørre barn og ungdom hvordan de har det

Forsker advarer mot utbredt pillekultur blant unge

Hvorfor har vi det så vondt når vi har det så godt?

Vondt og helt vanlig – smerter hos ungdom

Bruker smertestillende medisiner for å stresse ned

Løser dagliglivets plager med paracetamol

Ikke klar over barnas smerter

Artikler

How school nurses experience and understand everyday pain among adolescents

Health-related quality of life and pain in children and adolescents: a school survey

High use of over-the-counter analgesic; possible warnings of reduced quality of life in adolescents – a qualitative study

How adolescents experience and cope with pain in daily life: a qualitative
study on ways to cope and the use of over-the-counter analgesics

Teachers’ experiences of adolescents’ pain in everyday life: a qualitative study

Adolescents and young adults’ experiences of living with everyday pain : a systematic review protocol of qualitative evidence

High-frequency use of over-the-counter analgesics among adolescents: reflections of an emerging difficult life, a cross-sectional study

Predictors of health-related quality of life in a sample of children and adolescents: a school survey

Pain in children and adolescents: prevalence, impact on daily life, and parents’ perception, a school survey