Deltakelse oppfølgingsstudie

  • Vinteren 2021 vil ungdom og foreldre som for 2 år siden deltok i Start Ung sitt forskningsprosjekt bli kontaktet og få tilsendt link til nytt spørreskjema via Nettskjema. Linken vil bli sendt på sms eller på epost.
  • Formålet med oppfølgingsstudien er å få økt kunnskap om hvordan ungdommers og foresattes livskvalitet og smerter utvikler seg over tid.
  • Ved å delta vil du bidra til viktig forskning. I tillegg blir du med i en trekning av 20 gavekort på 500kr som kan brukes i over 5500 butikker.

Hva er nytt i oppfølgingsstudien?

  • Spørreskjemaet er tilnærmet likt som forrige gang, men det stilles nå også spørsmål vedrørende corona-epidemiens påvirkning på livet samt spørsmål om vurdering av egen helsekompetanse.
  • Vi har fjernet noen andre spørsmål, slik at totalt antall spørsmål er det samme som sist.
  • Denne gangen er ungdommene over 16 år og trenger derfor ikke samtykke fra foreldre for å delta.
  • Det tar ca 20-30 minutter å fylle ut spørreskjemaet.

Det er frivillig å delta

  • Ungdom og foreldre samtykker til egen deltakelse i begynnelsen av spørreskjemaet de får tilsendt.
  • Hvis du velger å delta kan du når som helst trekke samtykket tilbake uten å oppgi noen grunn ved å kontakte prosjektleder Gudrun E. Rohde.

Utdypende informasjonsskriv vedrørende deltakelse i oppfølgingsstudien:

Informasjon til ungdom_2021

Informasjon til foreldre_2021