Samtykke til deltakelse

Foresatte til ungdom som går på 9.trinn på en skole som er trukket ut til å være med i forskningsprosjektet Start Ung kan samtykke til deltakelse for seg og sitt barn ved å trykke på denne linken:

Ungdom under 16 år må få samtykke av sine foresatte for å få lov til å delta i forskningsprosjektet (se informasjonsskriv nedenfor). Ungdom samtykker til egen deltakelse i begynnelsen av spørreskjemaet de senere får tilsendt på mail.

Viktig informasjon vedrørende samtykke

Det er kun én foresatt til hver ungdom som kan delta. Foresatte kan om ønskelig samtykke til ungdommens deltakelse, men velge å ikke delta selv.

Foresatte må logge inn med ID-porten 2 ganger i forbindelse med samtykke. Dette sikrer at personopplysningene blir lagret trygt.

Først må man logge inn for å komme inn i samtykkeskjemaet og deretter for å kunne signere skjemaet. For at samtykket skal være gyldig må man signere skjemaet ved å trykke på denne knappen på siste side: 

Informasjonsskriv vedrørende deltakelse i Start Ung:

Informasjon til ungdom

Informasjon til foreldre

Informasjon til skolen